Ontstaan van het Dyslexie font.

2008: 

Christian Boer moet afstuderen aan de HKU Hogeschool van de Kunsten te Utrecht. Waar hij alles omtrent lezen en dyslexie in zijn schooltijd met een grote boog probeerde te ontwijken, zocht hij nu zijn eigen probleem op. Hij dacht eerst iets in de richting van layout, kleur en letters. Daar kwam hij het probleem van letters draaien, wisselen en spiegelen tegen en kwam hij tot de volgende conclusie: mensen met dyslexie hebben problemen met het herkennen van letters en 2D objecten. Dit probleem doet zich niet voor als zij 3D objecten zien. Hier is het idee ontstaan om het Dyslexie font te gaan ontwerpen. Vanuit de basis zijn alle letters benaderd als 3D objecten en vervolgens vertaald naar 2D letters. 

Alle basisregels voor het ontwerpen van een lettertype werden overboord gegooid. Niet iedere docent stond achter dit idee. Gelukkig kreeg Christian wel steun van een docent die zelf ook dyslexie heeft. Hij stimuleerde Christian om zijn idee verder uit te werken. Christian Boer werkt 6 maanden (letterlijk) dag en nacht aan het lettertype en niet zonder succes: na dit half jaar heeft hij de basis gelegd voor het lettertype Dyslexie. Hij slaagt voor zijn Bachelor with Honors in Grafisch Ontwerp aan de HKU Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

Christian besluit na de positieve reacties van een testgroep om het lettertype gratis beschikbaar te stellen via het internet. 

Een week nadat het lettertype online staat belt zijn hosting provider van zijn website hem op. Er wordt verteld dat er zoveel dataverkeer op zijn website is dat hij vanaf heden minimaal € 50,00 per dag moet gaan betalen. Om dit bedrag in perspectief te plaatsen, hij werkte op dat moment nog bij de Hema voor € 2,35 per uur. Hij zou dus dagelijks 20 uur moeten werken alleen maar om het lettertype online te kunnen houden. Dit is uiteraard niet echt haalbaar en dus besluit hij het lettertype in licentievorm te gaan verkopen. 

Via mond op mond reclame horen meer mensen van het bestaan van Dyslexie font. De eerste scholen beginnen ook interesse te tonen. Dyslexie font gaat in Nederland snel rond doordat er ook een paar kleine blogs over het lettertype schrijven.

2010:

Eind december studeerde Renske de Leeuw af aan de Universiteit van Twente. Ze studeerde af op een onderzoek over het Dyslexie font. 

 

 

 


2011:
 

De Nederlandse media duikt vol op het Dyslexie font nadat Christian de eerste prijs wint met de Smart Urban Stage Amsterdam. Nadat deze golf van media-aandacht, werd het in de zomervakantie weer iets rustiger. Deze periode bleef echter niet onbenut. Tijdens een vakantie in het buitenland ontstond er steeds meer internationale interesse voor het lettertype. De website van Dyslexie font was op dat moment alleen in het Nederlands en als Flash website gebouwd. 

Bij terugkomst lagen de eerste bestellingen al te wachten. Het was hoog tijd voor een nieuwe website een vertaalde handleidingen.

TedXDubai: Christian Boer wordt uitgenodigd om een presentatie te geven in Dubai. 

Bedrijven als een Shell, Google, Pixar melden zich om aan hun medewerkers het lettertype te gaan faciliteren.

2012: 

Typecursus TypeTopia wordt succesvol geïntroduceerd in het Dyslexie font.

Het eerste boek “Avonturen van glas” wordt in het lettertype gedrukt en uitgegeven.

Hierna volgen meerdere uitgevers in Nederland zoals Bruna Kluitman Dyslexion. Daarnaast komen er ook verschillende apps die gebruik maken van het lettertype op de markt. 

2013: 

Finalist in de INDEX: Design to Improve Live Awards te Kopenhagen.

Finalist voor de FastCompany 2013 Innovation By Design Award te New York.

Eerste prijs gewonnen bij de Rabobank “New Generation Pitch” te Utrecht.

2014: 

Internationaal worden er inmiddels diverse boeken uitgegeven in het Dyslexie font, waaronder de boeken van Henry Wrinkler: “Hank Zipster”.

De ontwerper Christian wil graag dat het Dyslexie font voor particulieren gratis wordt en werkt eraan om dit te realiseren. 

Dyslexie font is bij Biënnale in Turkije – de internationale media toont veel interesse.

2015: 

Er wordt nu ook speelgoed op de markt gebracht in het lettertype.

Het boek Anne Frank wordt in het lettertype gedrukt.

1000 titels worden toegevoegd aan de collectie van boeken in het Dyslexie font. 

Start-Bee: een nieuw project, waar Dyslexie font betrokken bij is, om kinderen te leren schrijven. Beter leren schrijven helpt kinderen met dyslexie om beter te kunnen lezen.

De mogelijkheden
van Dyslexie font?

Wat is dyslexie?

De ontwerper
Christian Boer

Dyslexie font
de wereld rond

Download
voorbeeld teksten